Български учени смятат, че у нас и по света се завръща туберколозата. В момента от опасната болест по света са болни 88 милиона души.
С 14 % са се увеличили болните, при които туберколозните бактерии са устойчиви към прилаганите медикаменти, сочат данните за България.Това сериозно затруднява лечението им.

Увиличава се броят на заболелите от туберколоза пушачи и алкохолици. Рискът е голям и за бедните хора, които се хранят оскъдно и без необходимото количество белтъчини и витамини.


"Приема се социалния фактор, икономическите трудности, дефект в храненето - приема се, че всички тези фактори могат да увеличат риска", казва проф. Чудомир Начев, ръководител клиника в Университетска болница "Света Ана".

Според проф. Начев стресът и нарастващия брой болни от СПИН също допринасят за разпространението на туберколоза.