Количеството морфин съответства на два и половина тона опиум. През Иран минава пътят на наркотиците, предназначени за Европа, Централна Азия, а напоследък и за страните от Персийския залив.
По иранските закони притежаването на повече от 30 грама хероин или повече от 5 килограма опиум се наказва със смърт.