След известно объркване говорителите на комисията обявиха, че работещите в държавната администрация и министрите нямат право да участват в кампанията.

Първоначално говорителите на ЦИК не бяха категорични в тълкуванието на забранителния текст. Според първото им обяснение, работещите в държавните орани биха могли да участват в предизборната кампания, стига да го правят в извънработно време и да не са задължени по закон да са деполитизирани. После се поправиха.

"Доколкото всяко министерство е държавен орган, неговите служители не могат да участват в предизборната агитация", заяви Бисер Троянов, говорител на ЦИК.

Единственият вариант да се участва в кампанията, според записа в решението на ЦИК, е ако съответният човек се е кандидатирал за изборите и си е взел отпуск. Жалби за нарушения могат да се подават пред общинските избирателни комисии. Санкцията е глоба от 20 до 200 лева.

Според решението на ЦИК, агитационни материали ще могат да се поставят само на определените от общинския съвет или от кмета места. В случаите, когато става дума за частни имоти, ще трябва разрешение от собственика.

Използването на превозните средства от държавния и общинския транспорт за предизборна агитация е забранено.

Има забрана и за унищожаване на предизборни материали, ако не са разлепени по правилата.