От Централната избирателна комисия прогнозираха, че много скоро след вота през октомври, ще се наложи да се провеждат частични избори в тези села.

С последните промени в Закона за местните избори право да избират кмет получиха всички селища с над 250 жители. Преди това долната граница бе 500 души население. Въпреки депутатското решение да се свали прага, в много от малките села избори за кмет на 26-и октомври няма да се проведат. Причината е в това, че според Закона за административното и териториалното устройство, наличието на повече от 250 души в едно село не е достатъчно условие, за да се избира кмет. Селото трябва да има и статут на кметство. Повечето селищата с под 500 души население нямат такъв, тъй като през 99-а година - след предишните изменения на Закона за местните избори, са го загубили. В резултат, сега те не отговарят на изискванията и през октомври няма да могат да гласуват за кметове заедно с всички останали.

"ЦИК ще бъде изправена пред необходимостта да прави частични избори веднага след редовните", посочи Александър Александров, говорител на ЦИКМИ.

Частични избори могат да се проведат тогава, когато малките села си възстановят статута на кметства. Законовата процедура за това е дълга. Нужно е искане от 25% от избирателите, допитване до населението и решение на общинския съвет, което да бъде обнародвано в "Държавен вестник".

Централната избирателна комисия предстои да излезе с решение по казуса.

"Необходимо е да получим информация от ГРАО колко населени места попадат в тази хипотеза след измененията на закона", каза Бисер Тоянов, говорител на ЦИКМИ.

От ЦИК допуснаха, че е възможно частичните избори в малките села, които няма да могат да си изберат кметове на 26-и октомври, да се проведат по едно и също време навсякъде.