Подведени от ниските води на Дунав, осем деца между 10 и 15 години намериха смъртта си в забранени за къпане места, които не се охраняват.
Около 50 са водоемите в Силистренска област, но въпреки това тази година има само едно обособено за плажуване място - при село Ветрен.

От водоспасителната служба на БЧК още през май предупредиха, че е реална опасността от нещастни случаи на необезопасените места за къпане. Два месеца по-късно на нерегламентираните плажове все още има хора.

"Тази година в Силистра съм виждал 2-3 такива табели, но на места по поречието на Дунав, където не се къпят хора", каза Илия Николов, специалист БЧК - водоспасителна служба - Силистра.

"Самите семейства трябва да обърнат изключително засилено внимание на децата си, защото смятам, че не е нормално след всички тези инциденти, които стават в страната, родителите да не бъдат заинтересовани къде се къпят техните деца", заяви областният управител на Силистра Петко Добрев.

Да не се къпят деца и възрастни на такива места би трябвало да им кажат двама охранители. Община Силистра им предостави амортизирана лодка и гориво, за да обхождат четирикилометровото речно трасе на брега май-малко 3 пъти дневно между 10 и 18 часа.

Местни власти, държава и родители си прехвърлят отговорността по опазване живота на децата. А докато научат какви са отговорностите им - налице са всички условия жертвите на Дунав и язовирите да стават все повече.