Гърция ще наложи временен данък върху собствеността, за да компенсира недостига на приходи в бюджета си за тази и следващата година. Според финансовия министър данъкът ще позволи на страната да изпълни договорената с кредиторите цел по бюджетния дефицит.

Данъкът ще варира от половин до 10 евро и ще бъде събиран чрез сметките за ток. Според финансовия министър това е единствената мярка, която може да бъде приложена незабавно и да даде бързи резултати, защото не зависи от механизма на събиране на останалите налози.  

Кабинетът очаква да събере чрез мярката около 2 милиарда евро.