С опасност за живота е 40-годишната Вася Димитрова, която е в хирургичното отделение на Силистренската болница.

Пострадалите, заедно с още шестима души - всички социално слаби, са били ангажирани от общинската фирма "Жилфонд", чрез Бюрото по труда, за да свалят покрива на едноетажната къща - общинска собственост, предвидена за събаряне. Така те трябвало да отработят задължителните 5 дни, които им гарантират получаването на месечната социална помощ. Според Димитър Енчев и съпругата му Руска, плочата на покрива се срутила заедно с тримата работници.

"Падна и започнаха да викат жените. Като отидохме там, те бяха затиснати от кръста, а другата - под плочата - въобще не се виждаше", обясни очевидецът Димитър Енчев.

Руска Енчева разказва: "Коли спирахме, шофьорите идват - събраха се 10 -15 човека, вдигнаха плочата."

Според управителя на общинската фирма "Жилфонд" Йордан Александров, работниците са били инструктирани, но не са изпълнили указанията за безопасна работа.

Областната инспекция на труда проверява случая, но според директора й Красимир Иванов, инцидентът едва ли може да бъде квалифициран като трудова злополука, защото пострадалите не са работили по трудови правоотношения.