Целта е да бъде подобрена организацията на болничната помощ и междуболничната координация.

Новото медицинско дружество ще управлява и финансира конкретни здравни дейности, ще контролира общинските лечебни заведения и ще се занимава с научна дейност. Активите на холдинга ще са над 25 милиона лева. Решението за учредяването му беше взето през март. През април областният управител на София-град Росен Владимиров, спря изпълнението му, тъй като не било ясно кои имоти, ползвани от медицинските заведения, ще участват в капитала на холдинга и как ще се разпределят дяловете в него. Днес столичният кмет заяви, че забележките на Владимиров са взети предвид.