От днес влизат в сила новите цени на ВиК услугите в София и Пловдив. Битовите потребители в столицата ще плащат 94 стотинки без ДДС за доставянето на питейна вода и 18 стотинки за извеждането на отпадни води.

Цената за пречистване на отпадни води на територията на концесионната област става 28 стотинки. От "Софийска вода" съобщиха, че по-голямата част от увеличената цена на ВиК услугите покрива допълнителните разходи за експлоатацията и поддръжката на новите пречиствателни съоръжения.

Цените на водата в Пловдив ще бъдат 99 стотинки на кубик без ДДС за доставяне на питейна вода и 9 стотинки за отвеждане на отпадъчните води.