На 29 юли на румънска територия са регистрирани 1,8 пъти над пределно допустимите концентрации на фенол във въздуха в румънския град Кълъраш.
Същия ден след, неколкогодишно прекъсване, бе пуснат в експлоатация металургичният комбинат "Сидерка" в града, който 15 години беше източник на трансгранично замърсяване в Силистра.

Повишени концентрации на фенол са отчетени в Кълъраш от съвместната система ОПСИС за наблюдение качеството на въздуха в Силистра и съседния румънски град. На 30-и юли системата отново е отчела съдържание на фенол 1.8 пъти над нормата, потвърди екологът в община Силистра Тодор Великов.

"Трябва да бъде индикация за сериозно внимание, предвид факта, че ако вятърът духа в посока - Силистра т.е. от севетоизток, те биха могли да попаднат отново в града", обясни Великов.

"Освен, че съм възмутена, съм и много разтревожена, защото нашите деца имат право да живеят и да дишат", коментира Дияна Маринова от Силистра.

"Сидерка", която се намира на около 11 километра от Силистра, е приватизирана от италианското акционерно дружество "Донасит". Ще преработва стара стомана. Това е информацията, с която до момента разполагат общинарите в Силистра.

"Общинският съвет възложи на кмета да проведе консултации и срещи с МОСВ и с отговорните органи в префектура Кълъраш, за да се установи какви са очакванията и опасностите от бъдещи замърсявания", съобщи Ивелин Лозев, и.д. кмет на община Силистра.

Уведомена е и РИОСВ-Русе. Там все още не беше постъпила официална информация, че металургичният комбинат отново работи.