Така те трябваше да преминат към най-стария начин за упражняване на вот - чрез вдигане на ръка.

Само шест от двеста и десет народни представители  успяха да се справят при пърия опит за регистрация по новата система за гласуване. Сто и един  се регистрираха при петия опит.
Нито подробните инструкции, поставени под пултовете за гласуване, нито напътствията на Огнян Герджиков помогнаха.

Част от народните представители преднамерено не използваха новата система, а други просто не можеха да се справят в определеното време.

ОДС и Коалиция за България, още преди регистрацията, се обявиха против нововъведението, защото то накърнявало авторитета на Парламента.

Новата система бе въведена, за да попречи на депутатите да гласуват с чужди карти и да има ясна статистика колко народни представители са налице във всеки един момент в пленарната зала. Това е част от мерките, които взима ръководството на парламента срещу гласуването с по няколко карти.

Народното събрание продължи работата си с гласуването на изменения на законопроектите за туризма и измерванията и с петъчния парламентарен контрол.

Късно следобед на председателския съвет на Парламента е взето решение старата система за гласуване да бъде върната.

Съставен е протокол, че системата, която беше изпробвана днес работи