Комисията по външна политика, отбрана и сигурност ще изслуша на днешното си заседание отчети на ръководствата на министерствата на външните работи и на отбраната за дейността им през периода 2002 - 2003 година. Комисията ще изслуша министрите Соломон Паси и Николай Свинаров и за подготовката на българския военен контингент за заминаване в Ирак, за условията в зоната на разполагането му, оценката на степента на риска, както и уточненията по статута и предвидените функции.