Днес трябва да бъде представен планът за борба с незаконното изсичане на горите и свързаните с него умишлени пожари.

Ограничаване на износа на дървесина и промени в Наказателния кодекс. Това са част от мерките, които МВР заедно с Министерството на земеделието и горите ще предприеме срещу незаконната сеч и умишлените пожари. Очаква се планът да бъде утвърден днес от министъра на вътрешните работи Георги Петканов. Новите мерки включват също проверки на лицензите за изсичане на дървесина, както и своевременно събиране на наложените глоби. В районите, където има проблем с незаконната сеч, по пътищата кам горите полицията ще организира контролно-пропускателни пунктове. Постовете ще проверяват дали количеството и видът дървен материал отговарят на дадените разрешителни. Както съобщи вътрешният министър, освен срещу извършителите, ще се предприемат мерки и срещу поръчителите на незаконната сеч, които засега остават в сянка.