В кърджалийска област стартират първите четири проекта от програмата за алтернативно земеделие в Родопите. Проектите са за над сто хиляди лева.

С тях започва и замяната на тютюна, като традиционен поминък с по-перспективни култури.

Целта на областната управа е до приемането на България в Европейския съюз, хората които отглеждат тютюн, да станат два пъти по-малко.

Аптула е един от първите в Кърджалийска област, който решил, че няма повече да гледа тютюн:

"Модерните хора вече може би ще намалят пушенето. Де да знам, хората произвеждат по-евтин тютюн, хубав е и нашият тютюн, ама за мене няма бъдеще."

Сега Аптула има три цеха за консерви и осигурява сезонна работа на няколко стотин души. Следващата му цел е да създаде 500 декара насаждения с череши, сливи и лешници и да затвори производствения цикъл. За целта ще получи заем по програмата за алтернативно земеделие в Родопите.

В областната управа са си поставили целта до 2007 година така наречените тютюнджии вече да не са 90 процента от населението в района.

"При всички положения няма да бъдат 90 процента. Ако бъдат например около 50 и по-малко, 40-50 процента, аз мисля че програмата за алтернативно земеделие ще е постигнала своите цели", казва Аптула.

В областта има още двайсетина предприемачи, които са подготвили проекти. За следващите 6 години предвидените пари по програмата са 100 милиона лева.

"Доста неща ще построим. Точни цифри не мога да ти кажа, ще има работа, има и работна ръка", казва Аптула.

Той уверява, че ще наема на работа хора от района - такива които гледат тютюн, който не винаги е качествен и не винаги има кой да го изкупи.