Вносът на това лекарство е забранен у нас. То служи за активизиране на мозъчната дейност.

Освен това, може да се използва като прекурсор за приготвяне на наркотици, а също и като допинг.