Изпълнителна агенция по трансплантация към Министерството на здравеопазването ще контролира дейностите по трансплантациите в лечебните заведения. Това реши Народното събрание, което прие на второ четене текстове от Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки.

Всеки български гражданин има право да изрази съгласието си за донорство писмено пред семейния лекар, който е длъжен да го впише в здравноосигурителната книжка. Донорството на органи ще се разрешава само, ако лицето приживе е изразило съгласие за това.

Забранено е разпространяването на данни, позволяващи идентификация на донора или реципиента. Дейностите по трансплантацията се финансират от държавния бюджет, от Здравната каса и от дружества за доброволно здравно осигуряване. Няма да се допуска вземане на органи и тъкани от лица под 18-годишна възраст или на поставено под запрещение лице, освен с писмено съгласие на неговите родители, настойници или попечители.