Броят на регистрираните безработни намалява през септември, съобщи Агенцията по заетостта.

В бюрата по труда са регистрирани 309 971 безработни, а равнището на безработица е 9.4 на сто.

19.5 на сто от всички безработни са младежи до 29 годишна възраст, 36 на сто са над 50 годишна възраст, 58.1 на сто са без квалификация, продължително безработните лица с престой на пазара на труда над една година са 37.2 на сто, а безработните с увреждания съставляват 4.4 процента от пазара на труда.

Като търсещи работа лица са регистрирани и 3 191 работещи, 2 173 пенсионери и 756 учащи се.

Анализите сочат, че повече от половината от новорегистрираните безработни - 16 320 души /53 процента/, са освободени от частния сектор.

В зависимост от икономическите дейности, най-много продължават да са новорегистрираните безработни от търговията (4 952 души) и от преработващата промишленост (4 624 души). Следват освободените от държавното управление (1 888 души), от хотелиерството и ресторантьорството (1 811 души), от строителството (1 593 души), от сферата на операциите с недвижими имоти (1 402 души), от транспорта и съобщенията (1 347 души), от селското стопанство (939 души).

Нарастват освободените в почти всички икономически дейности, като най-голям ръст се наблюдава в дейностите със сезонен характер - хотелиерството, ресторантьорството и търговията. Намаление на освобождаваните безработни се отчита в "Производството и разпределението на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива" и в "Строителството".

Работа са започнали почти 18 000 безработни, като специалистите са 42%, без квалификация са 32%, а с работническа професия – 26%.

Повече от 3700 младежи до 29 г. са устроени на работа.

През септември са останали незаети 4 539 работни места на първичния трудов пазар. Свободни повече от 1 месец са 1 429 работни места, а трайно незаетите (повече от 3 месеца) места са 703.