Преди това Изпълнителното бюро на БСП ще има редовно заседание.