Административен съд в София обяви избора на кмет на столицата за законен. Според магистратите има допуснати нарушения, свързани с удължения изборен ден, образуването на секции с голям брой избиратели, довели до опашки, както и съставяне на 11 служебни протокола заради липса на оригиналните. Според съда,обаче, нарушенията не са съществени и не водят до решаваща промяна на крайния изборен резултат.

Според магистратите обаче при провеждане на различни избори на една и съща дата е необходима по-подробна правна регламентация, свързана с броя на избирателите във всяка секция и съобразяване на спецификата на правилата при организацията на работата на Общинската избирателна комисия и секционните комисии.

Според съда, текст от Изборния кодекс трябва да е по-обстоятелствен или да се промени, тъй като има недостатъци, които не кореспондират с принципите на съвременното избирателно право.

Независимо от това нито едно от твърдените в жалбите нарушения не води до промяна на крайния изборен резултат. Обжалваното решение е постановено съобразно изискванията на Изборния кодекс. Решението на съда подлежи на обжалване пред ВАС.