С решения на Управителния съвет на Държавен фонд "Земеделие" са взети решения за разсрочване на кредити, получени през 2008 г., за нови кредитни линии и за допълнителен ресурс по действащи финансови линии. Разсрочени са кредити на животновъди на стойност 15 218 700 лв. Това се посочва в съобщение на Министерството на земеделието и храните и ДФ "Земеделие".

Разсрочени са краткосрочните кредити за срок от една година, предоставени на земеделските производители (животновъди, птицевъди и свиневъди) за закупуване на фураж и фуражни компоненти в рамките на индивидуалните прагове на помощта и наличните средства до националния таван за помощите de minimis. Земеделските производители, които не са достигнали индивидуалния праг от 7 500 евро са разсрочили кредитите си на 3 процента лихва.  От разсрочване на кредитите са се възползвали 685 души, информират от ДФ "Земеделие".

Повече по темата можете да видите тук