Майчиният език на почти половината от родните първокласници – 48%, не е български, обяви министърът на образованието Сергей Игнатов. Според него този процент ще се увеличи догодина.

"На пръв поглед някои биха казали, че това е застрашително, но всъщност не е точно така. Независимо, че на тези ученици майчиният език не е български, всички сме български граждани и тук е ролята на културно-историческото наследство като инструмент за изграждане на национално самосъзнание на български граждани и едновременно - на европейски", коментира той.

"България е член на ЕС и затова трябва да се положат изключително много усилия за укрепване на националното самосъзнание на живеещите в страната - като български граждани", посочи Игнатов.

Той добави, че попадайки в тази мултиетническа и мултикултурна среда, българите трябва да запазят своето самосъзнание, но да направят и крачка напред - да допринесат за културното развитие на Европа.

"Другият много голям проблем е, че културно-историческото наследство сега се изучава в училищата, в университетите, но все още не носи тази добавена стойност, която очакваме", допълни Сергей Игнатов. Според него това е така, защото няма инфраструктура.