Консултативният съвет към ДКЕВР ще обсъди повишението на цените на природния газ за четвъртото тримесечие на тази година. Доклад на работна група на регулатора предвижда цената да бъде увеличена с 8,6% вместо с исканите от "Булгаргаз" 13,86%.  

От ДКЕВР преценяват, че за момента не може да бъде отчетен надвзетия и недовзет приход на "Булгаргаз", защото някои от данните са все още прогнозни и отлагат корекцията за по-късен период. Исканото от газовия доставчик повишение на цената се коригира от ДКЕВР и чрез намаляване на закупуваните количества природен газ от външния доставчик с най-висока цена.