Привържениците на двата синода в Пловдив, за пети път, отслужиха два ритуала за Богоявление.
Деляха ги 30 минути и един мост.
Дванадесет души се бориха за двата кръста при температура на въздуха минус три градуса и на водата минус един.