Някои от кметовете на общини преувеличават с информацията за бедствено положение, смята министър Неждет Моллов. Затова той поддържа директна връзка и с Гражданска защита и депутатите по места.