Потребителите на btv.bg смятат, че плодовете и зеленчуците, които ни продават на пазара, не са безопасни. Оказва се обаче, че процентът на съдържащите пестициди плодове и зеленчуци е сравнително малък – 3-5%, и според гл. ас. Валентина Багдасарян от Националния център за опазване на общественото здраве, по-голямата част от продуктите са без опасни вещества. Проблемът идва от това, че ние, потребителите, няма как да разберем дали купуваме от чистите или от опасните продукти, защото тази информация не фигурира никъде – няма изискване тези продукти да имат етикети, които да съдържат информация за съдържанието им, с какво са третирани и кога.

Невъзможно е всеки един от нас да носи ежедневно покупките си за анализ в акредитирана лаборатория, защото тези изследвания са скъпи, пък и защото не е негова работа да следи това. "Има държавен контрол, който следи тези неща. Това е в ръцете на Министерство на земеделието и храните и в новообразувалата се Агенция по безопасност на храните”, каза Багдасарян.

"Пестициди се използват по целия свят. На практика няма селскостопанско производство без пестициди, защото има вредители, а ние искаме да получим голяма продукция и това ни задължава да лекуваме нашите растения от вредители, гъбички, болести и всичко, което може да им се случи. Разбира се, тези пестициди трябва да се използват съобразно добрата земеделска практика. Във всички етикети при закупуването на пестицидите е указано колко, кога и колко време трябва да изтече след прилагането на пестицидите, за да е реколтата в норми, които съответстват на здравните изисквания”, обясни експертът.

Валентина Багдасарян препоръчва на първо място да се ядат сезонни плодове и зеленчуци, защото те са отгледани на полето, където се разграждат по-бързо. Ако все пак сме решили да готвим нещо с несезонни плодове и зеленчуци, трябва задължително да ги измием обилно и продължително с вода и да ги обелим. Листните зеленчуци много внимателно да се разделят и измиват. Много внимателно с помощта на четка трябва да измиваме и морковите.

"Никъде по света не може да се провери всичко. Прави се всичко възможно, както е по законодателство, да се взима достатъчно количество проби от всички асортименти, да се наблюдават стоките от страни, за които има информация, че са рискови”, каза експертът.

Потребителите могат да подават сигнали и жалби до Агенцията по безопаност на храните или до Национален център за опазване на общественото здраве.