Декларацията може да получите и в териториалните данъчни служби.

В Интернет от главния сайт на Главна данъчна дирекция избирате декларации. Така на страницата се отваря декларацията за доходите на физическите лица за 2001. Декларацията за 2001 почти не се различава с тази от предходната година.
На първата страница се описват личните данни , а на следващата е публикувана таблицата за годишното облагане.

Според нея необлагаемият годишен минимум е 1200 лева, от 1200 до 1620 лева дължимият данък е 20 процента на горницата над 1200 лева, от 1620 лева до 4800 лева данъкът е 84 лева плюс 26 процента за горницата, от 4800 лева до 16 800 лева е 910,8 лева плюс 32 процента за горницата и за доходи над 16 800 лева данъкът е 4 750,8 лева плюс 38 процента за горницата.
В декларацията е упоменато кога сте длъжни да подадете годишна декларация и че декларациите се подават в данъчната служба. Документът може да бъде подаден лично или чрез упълномощено лице или по пощата, с обратна разписка.
Срокът за подаване на декларацията е 15 април, а ако подадете декларацията и платите данъка до края на януари ще ползвате 5 процента отстъпка от сумата за довнасяне.

Месец след подаване на декларацията е необходимо да платите дължимата сума в данъчната служба. За неверни данни се носи наказателна отговорност, пише още в декларацията.
В сайта на Главна данъчна дирекция е поместен и данъчен калкулатор. Достатъчно е да напишете данъчната основа за общия ви годишен доход, да натиснете "изчисли" и да се появи размерът на дължимия от вас данък.