Държавната комисия по сигурността на информацията никога не е извършвала проучване и не е издавала по никакъв повод разрешение за достъп до класифицирана информация на Алексей Петров. Това се посочва в съобщение на комисията.

Държавна агенция "Национална сигурност" е издала на Алексей Петров разрешение за достъп до класифицирана информация с ниво "Строго секретно" на 20 юни 2008 г. след извършено специално проучване по реда на Закона за защита на класифицираната информация и Правилника за неговото прилагане, посочват от ДКСИ. Разрешението е издадено в качеството на Петров на служител на ДАНС.

Това разрешение е било прекратено от ДАНС на 18 ноември 2009 г., поради отпадане на необходимостта от достъп до класифицирана информация, уточняват от ДКСИ.