Осигурителният институт подготвя облекчения за пенсионерите. Отпада доказването на стаж, придобит след 1997 година. И още - пенсиите ще се получават на повече места, не само в банки и пощи.

Електронен регистър с трудовия и осигурителен стаж на всеки българин тръгна през 97-а. Затова при пенсиониране от НОИ изискват доказване на целия трудов път с документи от всеки работодател. За някои хора това се оказва невъзможно.

„Даже някои не намерих, те са ликвидирани, фалирали. По архиви се мъкнахме, много сложна е процедурата", казва мъж, опитал да събере документите.

От НОИ предлагат да не доказваме стаж след 97-а, тъй като информацията се съдържа в регистъра. Данните от него ще се използват с приоритет.

В случая на кандидат-пенсионера Галина Цветанова обаче данните в регистъра не отговарят на реалността.

„За един период имах несъответствие. Доходът, който е тук в НОИ и който е действителният получен", казва Цветанова.

В тези случаи, за доказателство ще се налага да се носят документи от работодателите.
Икономисти отчитат промяната като полезна, но обясняват, че тя лекува само симтомите на болната система.

„Ако всъщност имахме пенсионна система с лични пенсионни вноски, на никой нямаше да му се налага да доказва колко е внасял, колко трябва да получава, от кои работодатели и така нататък", коментира Калоян Стайков, икономист в Института за пазарна икономика.

От осигурителния институт предлагат още да  получаваме пенсия навсякъде. Парите да се вземат от всички видове платежни институции, лицензирани от БНБ. В момента това се прави само от банките и пощите. bTV научи, че новата схема за плащане ще се въведе и за обезщетенията, като болнични и майчинство.