Инспектори от НАП започнаха постоянни наблюдения в две от най-големите тържища за селскостопанска продукция в София - борсите в Слатина и Дружба.

Най-засилен ще е контролът между 2 ч. през нощта и 10 ч. сутринта. Съвместни екипи от НАП и полицията проверяват всеки камион, който влиза или излиза на територията на борсите.

За тази цел на входа и на изхода на тържищата има временни контролно-пропускателни пунктове, където инспекторите следят за произхода на стоките, за контрабанден внос, както и за това дали се издават необходимите документи за покупко-продажба.

Инспекторите проверяват и дали служителите в борсите имат трудови договори, на какво работно време са назначени, дали са осигурени на реалните си заплати.