Националната агенция за приходите вече може да запорира банкови сметки по интернет. Това е нова обезпечителна мярка, която се прилага заради невнесени в срок данъци и осигуровки.

След изпращане на запорно съобщение с електронен подпис, некоректните данъкоплатци няма да могат да използват авоарите си. Сред собствеността, която може да се запорира, са както движими вещи, така и оборотни стоки на фирми и дори бъдещи плащания към тях.

Обезпечителната мярка започва пилотно в София, Варна и Пловдив. Над хиляда души с просрочени задължения в тези градове вече са под запор.