Служба ГРАО започва от днес актуализация на избирателните списъци. От тях ще трябва да бъдат извадени българите в чужбина, които са подали заявление, че остават зад граница на 23 октомври. Това ще случи и с онези, които вече са подали заявление, че ще гласуват по настоящ, а не по постоянен адрес. Аналогичен е случаят със затворниците и психично болните, които нямат право на глас.