Възможни са смущения и прекъсвания на електрозахранването в част от София от 7 до 10 септември, съобщиха от дружеството "CEZ Разпределение България".

Причините са изнасяне на електрически табла на граница на собственост, ремонт на съоръжения по мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на нови абонати, оперативни превключвания, реконструкции на електропроводи - подмяна на проводници, изправяне на нови стълбове, профилактика на трафопостове.

Повече информация може да се получи на денонощната телефонна линия  0700 10 010 или на сайта www.cez-rp.bg.