Много често хората, които влизат в църква, извършват действия, противоречащи на каноните. Да ги насочат във вярната посока са се заели свещениците от русенския храм "Св. Архангел Михаил".

"Не късай цветята, грешно е". Този надпис в двора на църквата посреща посетителите, дошли да запалят свещичка и да се помолят пред иконите. Над изображенията на Исус и Богородица висят други табели, които предупреждават: "Грешно е да си поставяте ръцете върху иконите. Прекръсти се, поклони се и целуни с благоговение светата икона!". Оказва се, че този почин за осведомяване е въведен още преди век.

"Преди близо 20 години, когато започвах своето служение, намерих няколко стари табели от началото на 20-и век и бях впечатлен от надписите - грешно и неприлично е да се говори в църква, грешно е да се палят свещи, които не са купени от там”, разказва отец Емилиян.

Според него подобни надписи са необходими, защото много от хората, прекрачили прага на църквата, не знаят как да се държат. „Не можем да оставим всеки да си прави каквото си иска, да привнася различни обичаи. Те гледат един от друг и се учат на това, което не трябва. Мажат по иконата, тя се замърсява, идва човек да я целуне, а тя е мръсна, обяснява той.  

Специално внимание се обръща върху свещите. От табелките става ясно, че е грешно да се купуват свещи от търговците и траурните агенции, защото не носят благословение и духовна полза. В същото време друг надпис гласи: "Свещите не се купуват и не се продават! За тях даваме драговолно дарение. Затова църковната свещ е чиста и свята жертва пред Божия олтар".

За да помогне на вярващите да се ориентират по-добре в света на религиозните правила, храмът подготвя да издаде две брошури. Те ще бъдат посветени на два ключови момента от живота на човека - кръщенето и смъртта.