Комисията за наблюдение на делата с висок обществен интерес към Висшия съдебен съвет ще проверява защо не са готови мотивите на присъдата срещу бизнесмените Ангел Христов и Пламен Галев, съобщиха от пресцентъра на ВСС.

На среща ще бъде поканен съдия Мирослав Начев от Окръжния съд в Кюстендил, който е докладчик по делото. Целта е в разговор със съдията да се установи защо мотивите на присъдата не са изготвени в срока, предвиден в НПК.

Това е едно от делата с висок обществен интерес, наблюдавани както от ВСС, така и от Европейската комисия, уточняват от съвета.