Около 20% от хотелите в България ще бъдат закрити и преструктурирани още през следващата година. Това прогнозира Националният борд по туризъм. Според експертите това означава, че легловата база в страната ще намалее с 200 хиляди.

Данните за деветмесечието на годината показват спад в приходите в бранша с около 21%. Средната заетост намалява от 43 на 36 процента, спрямо същия период на миналата година. Въпреки това оценките на бранша са, че туристическият сектор е преодолял тежката година сравнително леко, а зимния туристически сезон ще бъде добър. Националният борд по туризъм смята, че общият спад в бранша ще доведе до фалити.

"В България има едно сериозна инвестиция в хотелска база, 70% от която стои празна. И това е вече тенденция, тъй като на почти същите параметри през 2008 година. Има нещо друго - ако ние съпоставим броя на нощувките през 2009-та, които са някъде около 17 милиона, с легловата база през 2002 година ще видим, че ние бихме имали 50% заетост през 2002 година. Или инвестициите , които са направени в нови места за настаняване в последните години показва, че за една част от тях не е имало необходимост, което е факт. Именно това води до факта, че имаме една голяма леглова база и много ниска заетост, което ще доведе затваряне на хотели през следващата година", каза Румен Драганов, Национален борд по туризъм.

От Националния борд по туризъм смятат, че ако бранша не се консолидира в една национална представителна организация, която да се създаде чрез закона за туризма, то фалитите в сектора ще бъдат още по-мащабни.