Общото преброяване на населението в България ще е през 2011 година, но след месец ще бъдат обявени населените места, в които през есента на 2010 година ще е пробното преброяване, съобщи в Русе председателят на НСИ доц.д-р Мариана Коцева.
     
Предишните пробни преброявания са осъществявани единствено в едно населено място, а през 2010 година ще се извърши в няколко селища. Целта е да се тества цялата технология, тъй като за първи път ще има възможност за преброяване чрез интернет и след него да тръгнат преброителите по домовете, обясни доц. Коцева.
    
При предстоящото преброяване ще бъдат ангажирани по-малко преброители от 40 000 - колкото са се ползвали при предишната преброителна акция в България. Законът за преброяването у нас е напълно хармонизиран с европейските изисквания за данните за възраст, образование, етническа принадлежност, вероизповедание, заетост, майчин език, коментира доц. Коцева.   
    
За преброяването по интернет сега се подготвя IT технология, чрез която да има възможност да се "преброи" не само ползвателят на компютъра, а и неговите близки. През 2010 година предстои преброяване на земеделските стопанства, за което все още се подготвя закон. Тази акция ще се осъществява от Министерството на земеделието, а НСИ само ще съдейства.