Парламентът гласува вчера на първо четене промени в Наказателния кодекс, които предвиждат такава присъда за отвличане, каквато и за убийство. Проектът е на Министерски съвет с автор Министерство на правосъдието. Ето как коментираха в студиото на "Тази сутрин" промените Михаил Миков, депутат от Коалиция за България и Димитър Лазаров, депутат от ГЕРБ.

"Да вземем пример от последните отвличания, последната година, година и половина. Какъв е смисълът да се връща жив отвлеченият, след като е взет откупът. Кое ще защити отвлечения, ако той случайно е видял лицата на похитителите.  Това са все логични неща.

В началото на 60-те години, когато има бум на изнасилванията, се въвежда смъртно наказание за най-тежките изнасилвания. Резултатът за 3-4 години е 30-40 осъдени на смърт и около двойно увеличение на тези престъпления. След това се отменя и се разглежда малко по-разумно санкционната политика по отношение на тези престъпления", заяви Михаил Миков.

"Тези аргументи са обсъждани в правната комисия преди да влезе в зала текстът. Аз искам да кажа, че несъмнено наказанията за отвличане трябва да бъдат увеличени. Нека да бъдем наясно – в момента наказанията, които в началото на тази година, април ако не се лъжа, бяха променени, в момента текстът предвижда от 2 до 10 години при баланс на смекчаващи и отличаващи отговорността при определяне на наказанието.

Общо взето наказанието се определя 2 плюс 10 – 12, делено на 2 – 6 години ще получи. Или при квалифицираните състави – от 3 до 10, което прави 13 – 7 години и половина. Съгласете се, при този бум на отвличанията 7 години е едно средно наказание, бих казал, не е съразмерно за увеличаващата се престъпност, касаеща отвличанията на хора.

Очевидно трябва да бъдат завишени наказанията. И тук се предвижда основният текст и някои от квалифицираните състави тези наказания да бъдат завишени – от 5 до 15. Друг въпрос е дали наистина е необходимо за някои от съставите, както е предвидено - квалифициращи – да се получи това най-тежко наказание. Лично моето мнение е, че не би трябвало да се отива на най-тежкото наказание, което е предвидено за извършване на убийство, но по принцип трябва да бъдат увеличени наказанията", отбеляза депутатът от ГЕРБ Димитър Лазаров.

Според Михаил Миков обаче не е необходимо да се вдигат санкциите:

"Друг пример – приготовление за убийство е по-ниско наказанието, отколкото приготовление за отвличане. Наказателният кодекс и въобще градацията, философската оценка на престъпленията почина на това, че убийството е най-тежкото престъпление. И от там започваме да ги редим така, както около 20 века човечеството ги е подреждало и в цял свят.

И изведнъж, понеже има засилена криминогенна обстановка по отношение на един или друг случай, ние се юрваме да вдигаме санкциите – нещо, което абсолютно не е необходимо. Имайте предвид, че става въпрос все за случаи, които са от тук насетне. Тоест, разчита се на така наречената генерална превенция.

Само че, освен смисълът на генералната превенция, който засяга всички граждани – там спорът е всички, или само тези, които са потенциални извършители, има и един друг въпрос. Това е въпросът превъзпитаваме ли тези хора, или само пълним затворите и данъкоплатците плащат за тях. Защото това е другият въпрос, който вчера в дискусията го поставихме". 

"Не мисля, че това е правилният подход, извинявайте. Да, естествено, с приемането на Наказателния кодекс нормата важи занапред, но съгласете се, аз си спомням преди години също имаше разкрити отвличания – текстът беше от 1 до 6 години- отвличане със средна телесна повреда.

Една група беше отвличала две лица – на единият му беше отрязан пръстът. Наказанието, което получиха, това беше 2000-та година някъде, беше 4 години. Тези хора, при работа, след 2 години излязоха от затвора. Този текст важи и занапред, да. Ако тази група, и аз не се съмнявам в това, което каза главният секретар, че има достатъчно доказателства и те ще бъдат осъдени, тя ще получи при сега действащия текст, но занапред, при едни разумно завишени наказания, ще има едни нормални наказания", отвърна Димитър Лазаров. 

Цялата дискусия можете да видите в прикачения файл.