Американската рейтингова агенция "Фич" обяви, че смята да отнеме най-високата оценка, която дългосрочно е дала на Европейската инвестиционна банка и да я постави под наблюдение.

В петък агенцията взе същото решение за шест страни от еврозоната - Испания, Италия, Белгия, Словения, Кипър и Ирландия. Това решение означава, че рейтингите на тези страни под наблюдение може да бъдат намалени до края на януари 2012 г.

Европейската инвестиционна банка е международна финансова институция на Европейския съюз, която се подкрепя от 27-те страни членки и която участва основно в проекти на европейските страни, но и на още 150 държави по света.