Великотърновският окръжен съд ще заседава по делото срещу кмета на града Румен Рашев и бившия главен архитект Елена Абаджиева, обвинени в длъжностни престъпления. Ход на делото е даден на 14 декември 2010 г. Според обвинението кметът Рашев и главният архитект Абаджиева, в качеството си на длъжностни лица, в условията на продължаващо престъпление за периода 21 март 2005 г. до 9 януари 2006 г., са превишили правата си с цел да набавят имотна облага в размер на 455 808 лв. на строителната фирма "Илстрой".

Тези средства следвало да бъдат заплатени на общината за право на строеж върху общински имот. Вместо предвидените в решението на Общинския съвет гаражи и
тенис-кортове, върху терена била изградена осеметажна жилищна сграда. По тази начин са настъпили значителни вредни последици за общината, която претърпяла и неимуществени щети в резултат на деянието, уронващо престижа на общинската администрация.

Магистратите приемат за съвместно разглеждане предявения от общината към обвиняемите граждански иск в размер на 455 808 лв. Защитата на подсъдимите иска в хода на съдебното следствие да бъдат разпитани вещите лица, изготвили съдебна експертиза в
рамките на досъдебното производство.