В Бургаския апелативен съд днес ще се проведе заседание по дело, след жалба на кмета на Сливен Йордан Лечков за отстраняването му от длъжност. По искане на прокуратурата на 21 април 2010 г. Сливенският окръжен съд временно отстрани Лечков от заеманата от него длъжност.

На 15 април 2010 г. той беше привлечен като обвиняем по седем обвинения за извършени престъпления по служба -  за злоупотреба със служебно положение, нецелево разходване на бюджетни средства и за съставяне на официален документ с невярно съдържание.