Северозападният планов район ще е с център Видин и ще включва областите Видин, Монтана и Враца;

Северният централен район ще е с център Русе и ще обхваща областите Русе, Велико Търново, Габрово, Плевен и Ловеч;

Център на североизточния икономически район ще бъде Варна, и в неговите рамки ще бъдат областите Варна, Търговище, Шумен, Разград, Силистра и Добрич;

Югоизточният район ще обхваща областите Бургас, Сливен и Ямбол, като за център е определен Бургас;

Южният-централен район ще бъде с ценър Пловдив и ще включва области Пловдив, Кърджали, Хасково, Пазарджик, Смолян и Стара Загора

София ще бъде център на бъдещия югозападен икономически район. В неговите рамки ще бъдат областите София-град, София-област, Кюстендил, Благоевград и Перник.

Предвижда се създаването и на така наречени райони за целенасочено въздействие, за да се подпомогне развитието им.