1 млрд. лева за екологични проекти са под въпрос и може да се наложи страната ни да ги връща на Европейската комисия. Става дума за обекти, финансирани по програма ИСПА, чието изпълнение фатално закъснява.

Пречиствателна станция в Търговище е един от обектите с пари по ИСПА, които попадат в графата на рисковите. Тя трябва да осигурява пълно механично и биологично пречистване на водите на населението на града.

До момента отпадните води на Търговище не се пречистват и канализацията излива в Камчия 15 хиляди кубични метра на денонощие. Според кмета това нагнетява грандиозен екологичен проблем и в бъдеще не са изключени екосанкции за замърсяване на Черно море, ако станцията не бъде построена.

"Ние сме притеснени от сроковете за изпълнение. Действително се оказа, че има проблем от страна на строителя", обяснява кметът на Търговище.

Като причина за забавянето на строежа на пречиствателната станция, работещите на обекта посочват подпочвените води в района на строителството, които трябва непрекъснато да се изпомпват. Това е само един от закъсняващите проекти.

"Сключени са договори по програма ИСПА за близо 1 млрд. лева. Като високо рискови от ЕК са оценени около 20. В момента по проекта анализираме нещата, за да минимизираме средствата, които трябва да връщаме на ЕК заради неодобрени и изпълнени ненавреме проекти", смята Нона Караджова.
 
Анализът от последния месец обаче дава драматични резултати - на практика всички екопроекти с пари от ИСПА са рискови. Крайният срок на действие на програма ИСПА е 2010 година. Ако до изтичането му проектите не бъдат изпълнени, парите за тях трябва да се върнат. До 10 ноември Министерството на околната среда и водите трябва да вземе решение как да изгубим по-малко пари.

 

Спортните събития от деня

Филмите на bTV

Гледай bTV на живо

Времето