От днес, 1 май, социални помощи ще се получават само срещу 14 дни обществено полезен труд.

Това е една от 60-те антикризисни мерки, приети от правителство, синдикати и работодатели.

Считано от днес, за да получат социалната си помощ безработните, ще трябва да работят по общински проекти, поне по 4 часа на ден в продължение на 14 дни. Досега безработните полагаха 5 дни обществено полезен труд по 8 часа.

Има и санкция - ако безработният не заработи нужните дни, помощите ще се спират за срок от 2 месеца до 2 години.