От днес в цялата страна започва плащането на данък сгради и такса смет. Те могат да бъдат платени на четири равни вноски през годината - до 31 март, до 30 юни, до 30 септември и до 30 ноември.

Главната данъчна дирекция припомня, че при плащане наведнъж, данъкоплатците ще получат пет процента отстъпка.

Такса смет и данък сгради данъкоплатците могат да платят чрез пощенски запис, чрез платежно нареждане по банков път или в брой в съответното данъчно подразделение. Някои от най-съвестните данъкоплатци предпочетоха да внесат сумата на ръка още в първия ден от плащането.

Данъчните вече са изпратили съобщения до гражданите за дължимия данък сгради и такса смет. Ако някой не е получил такова съобщение може да получи информация по телефона.

"Всеки от тях може да направи справка по телефона в съответната данъчна служба, където се намира имотът, а в териториална данъчна дирекция може да направи справка за всички имоти, които притежава, независимо къде се намират", пояснява  Биляна Иванова, началник отдел в ТДД "Лозенец".

В всички данъчни дирекции вече работят телефони на цената на един градски разговор, на които  служителите са длъжни да дават на гражданите информация за дължимите суми и сметката на която могат да ги преведат. Номерата на телефоните на териториалните данъчни дирекции могат да бъдат намерени в интернет страницата на Главна данъчна дирекция на адрес http:/www.taxadmin.government.bg,  в системата "Софсправка" на телефон 090012900 /0,66 лв./мин./ и   на мобилен телефон 048 1566.

Ако знаят данъчната оценка на имота си гражданите и сами могат да изчислят дължимите суми. Например  59 квадрата апартамент в първа зона на София, монолитен, построен през 1980 г. /5 етаж, ТЕЦ, телефон/  е оценен на 38134,10 лв. Цената му се умножава по 1,5 промила и се получава данък от 57,20 лв.. Същата цена умножена по 3,25 на хиляда отчита дължима такса смет от 123,93 лв. Общата дължима сума в случая е 181, 13 лв.

По същия начин за по-голям апартамент  в първа зона на София - 89 кв. м, монолитен, построен през 1980 г. /5 етаж, ТЕЦ, телефон/ оценен на 57 524, 40 лева се изчислява данък - като цената му се умножава по 1,5 промила, от 86 лева. Такса смет ще бъде изчислена, като  същата цена от 57 524, 40 лв. на апартамента бъде  умножена по 3,25 на хиляда -  186, 95  лева. Така в случая, общата дължима сума става 273, 24 лв.