Предвидената промяна на цените на телефонните услуги ще стане най-вероятно на 10 февруари. Това каза за националното радио Елена Георгиева - главен директор "Корпоративна политика и развитие на мрежи" в БТК. Ребалансирането, което БТК предлага да се направи, е свързано с увеличаване цената на селищните разговори чрез цената на един импулс от седем на осем стотинки, намаляване на международните цени с 16% и намаляване цената за откриване на телефонен пост от 100 на 90 лв.