Над милион и 600 хиляди души у нас живеят бедно, показва статистиката. От социалното министерство обявиха, че до 2020 година ще намалят броя на тези хора с 260 хиляди. Министерството цели да намали и броя на хората, които живеят в материални лишения, въпреки че работят и получават доходи над прага на бедността. Техният брой трябва да се стопи с около 500 хиляди до 2020 година.

Ще бъдат направени и промени за повече социални услуги, като през 2011 г. по оперативната програма "Човешки ресурси" са предвидени 10 операции, насочени към разширяване на услугите.     Регистрираните хора с увреждания като безработни са 13 500. За Националния план по заетостта за следващата година са отделени 4 милиона лева повече за хора с увреждания.