Около 25 000 безработни ще бъдат подпомогнати в търсене на работа чрез допълнителни услуги за заетост, преквалификации и малки помощи за дребния бизнес, предоставяни от общинските служби по заетостта. Това съобщи директорът на Световната банка за България Андрю Воркинг.

Той и финансовият министър Милен Велчев подписаха споразумение за заем от 50 милиона евро в подкрепа на Проекта за социални инвестиции и насърчаване на заетостта. Очаква се да бъдат подкрепени между 300 и 400 общински инициативи.
Проектът е в изпълнение на един от правителствените приоритети.

"Създаване на социален капитал и социална интеграция, които да помогнат за намаляване на бедността и подобряване качеството на живот на българските граждани", посочи като цел на проекта Милен Велчев.

С парите пряко ще се финансират малки инфраструктурни проекти до 80 000 долара и по- големи общински до 200 000 долара всеки. Средствата ще се насочват към общности, живеещи в бедност. Освен това, допълнително ще се активизира пазарът на труда, тъй като на безработните ще се предлагат преквалификации и услуги за заетост.

"Този елемент от проекта цели да превърне безработните в привлекателна работна ръка на пазара на труда", каза Андрю Воркинг.

Проектът се изпълнява от българския Социално-инвестиционен фонд.