Това съобщи генералът от запаса Тодор Бояджиев. Атентатът бил подготвян от международна терористична група.