Министърът на околната среда и водите Долорес Арсенова ще направи първата копка на новия колектор за отпадъчни води в Благоевград. Проектът е на стойност близо 3 милиона лева и се финансира от правителството. С изграждането на новото съоръжение ще отпадне нуждата от сегашните шест колектора, които водят отпадъчните води в река Благоевградска Бистрица.

По време на строителството, което ще продължи една година, ще бъдат разкрити 110 нови работни места. Целта на съоръжението е да довежда отпадните води на Благоевград до предложената площадка за градска пречиствателна станция за тяхното третиране. Канализационната система на Благоевград обслужва 98 на сто от населението.

Сред приоритетните обекти на правителството за 2003 г. е и изграждането на пречиствателната станция за отпадъчни води в Благоевград, към която ще води колекторът. Изграждането й ще струва около 45 милиона лева. Станцията ще се строи на два етапа. Първоначално ще се изградят съоръженията за механично третиране, а след това - за биологично пречистване на водите. Според директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите в Благоевград, съоръженията в Благоевград ще бъдат едни от най-модерните в страната и ще отговарят на международните стандарти в тази област.