Седем хиляди научни работници от Българска академия на науката са в неплатен отпуск.
Няма пари за заплати. Неплатеният отпуск се зачита за стаж и е последния спасителен вариант преди промяната на договора. Още по темата от Рада Домусчиева:

След последната промяна на бюджета Българската академия на науките остана с двойно по-нисък бюджет. Всеки институт сам плаща тока и отоплението си, но парите на академията не достигат с 20 на сто за заплати на персонала.

"Седем хиляди човека работят, почти 100 процента са в неплатен отпуск - това значи, че до края на годината всеки от нас трябва да си взима между 3 и 5 дена на месец. Много хора са готови на това, въпреки че има много голямо социално напрежение в академията, въпросът е ще се появи ли този лъч светлина. Аз мога да откажа да изляза в неплатен отпуск. Нещата са много несправедливи и унизителни за БАН”, заяви Антоанета Христова.

Неплатените отпуски ще спасят положението до края на годината. След това следва уволнение. Пред бюрото по труда в квартал „Младост” срещнахме хора, които вече са минали по този път и от 13 години са безработни.  

"Има най различни техники да не им плащат, неплатен отпуск, болнични им взимат, назначават ги за пробен период, не си подходящ и те разкарват, казват няма работа, излезте, по-нататък елате, когато ни потрябвате. Така е в частните фирми”, разказа Жоро Тодоров.

Според статистиката на инспекциите по труда в страната, най-чести са неплатените отпуски в строителството, в някои общински администрации, в жп-транспорта, в търговските дружества преди закриване - инвестиционни фирми и такива работили по програми, свързани с европейски фондове.

"С промените заради кризата, които влязоха в сила от 30 юли, е предоставена възможност до 31 декември тази година да пускат в неплатен отпуск своите работници за период 60 дни - 3 месеца само, че, за да стигне до тази възможност преди това следва да е въвел непълно работно време след консултации със синдикатите и тези на работниците, и служителите до три месеца”, обясни Смела Нешева.

След това работодателят трябва да въведе за още три месеца непълно работно време и да се е възползвал от мерките за запазване на заетостта, финансирани от републиканския бюджет или от оперативната програма за развитие на човешките ресурси.

Периодът се смята за трудов стаж и работодателят дължи здравна вноска за своя сметка. Ако работник откаже да излезе в неплатен отпуск, има право да напусне работа.